MIA Geomembran Radon

MIA Geomembran Radon​

MIA Geomembran Radon är ett radonskyddande tätskiktssystem på och i grundkonstruktioner samt för nedgrävning i mark.

Radonmembranet består av en specialtillverkad flerskiktsfolie av polyeten (LD-) med friktionsbeläggning på en sida. Membranet är åldringsbeständigt. Tätskiktssystemet omfattar Radonmembranet med tillhörande skarvhjälpmedel som tejper, band och stosar
(se tillbehör).

T-Emballage Radonmembran Super används som radonskyddande tätskiktssystem på och i grundkonstruktioner samt för ned-
grävning i mark. Systemet hindrar underifrån uppträngande radongas att sprida sig upp i byggnaden. Membranet är diffusionstätt
och uppvisar egenskaper motsvarande en fuktspärr. Fuktsäkring mot underlaget (ex betongplatta) uppnås därmed med systemet.

Följ noga monteringsanvisning tillhörande systemet.

RSK

Benämning

Mått

Färg

2303197

Radonmembran Super

4,3 x 22 m

 

2303198

Skarvband, butyl, P-märkt

20 x 1,5 mm x 20 m

 

2303199

Tätningstejp T-Flex

50 mm x 25 m

Grön med silikonpapper på sidorna

 

Andra mått/dimensioner/kvaliteter/styrkor etc offereras på begäran. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av produkt och felskrivningar.