MIA-Ero Erosionsskydd

MIA-Ero kokos är ett kokosnät med starka fiber som används i slänter speciellt för nysått gräs då fukten bibehålls. Växternas rötter tränger in i mattans fiber vilket förstärker växternas erosionsskydd. Kokosmattan skyddar mot erosion från vatten och vind samt har en nedbrytningstid på 3–5 år. Mattan används ofta i dammar, sluttningar samt bäckar och fästs med hjälp av träspik, se sid 9.

MIA Erosionsskydd HDPE är en vävd geotextil tillverkad av högdensitetspolyeten. Nätet har egenskaper av att det är starkt,
slitstarkt, lätt i vikt och beständigt mot UV-strålning. Erosionsnätet används huvudsakligen i konstruktion av vallar på mjuk mark,
förstärkning av branta backar, konstruktion av branta stödstrukturer eller sluttningar samt till förstärkning av mark med låg bärkraft. MIA Erosionsskydd skyddar växter mot insekter, solens strålar och mot vind. Nätet kan därför även användas i trädgårdsodling, växthus och fruktodling.

MIA-Ero Super L och Mini L HP är en 3D formad monofilament geomatta för erosionskontroll. Den mångsidiga strukturen ger en högkompatibel matris för rottillväxten och därigenom förstärker motståndet mot vind och hydrauliska krafter. MIA-Ero RF Metall är en kombiprodukt utformad av en 3D monofilament matta med ett flexibelt vridet stålnät. Produkten används i samband med stabilisering i bergsväggar och sluttningar. 3D mattan hjälper till att bibehålla små fragment av sten och kan också stödja vegetationens underskottstillväxt på slänterna. Produkterna förankras enkelt med MIA infästningar på sid 25.

RSK

Benämning

Mått

Storlek

Förpackning

Färg

2303219

MIA-Ero kokos 740g

2×50 m

100 m2

3 st/pall

beige

2303220

MIA-Ero kokos 740g

4×50 m

200 m2

3 st/pall

beige

2303245

MIA Erosionsskydd HDPE

8×100 m

800 m2

1 rulle/pkt

grön

2303294

MIA Ero Super L

4×40 m

200 m2

4 rullar/pkt

grön/svart

2303295

MIA Ero Mini L HP

4×40 m

200 m2

4 rullar/pkt

grön/svart

2303296

MIA Ero RF Metall

2×25 m

50 m2

4 rullar/pkt

grön/svart

 

Andra mått/dimensioner/kvaliteter/styrkor etc offereras på begäran. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av produkt och felskrivningar.