Mardam Agentur – Integritetspolicy

Uppdaterad 181031 

 

ALLMÄNT

Syftet med denna integritetspolicy (”Policyn”) är att informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, hur den används samt några av de åtgärder vi vidtagit för att skydda dina personuppgifter. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och de principer för god sed som praktiseras på området.

Eftersom Policyn kan komma att ändras rekommenderar vi dig att då och då titta igenom den aktuella versionen. Om vi ändrar något i Policyn uppdaterar vi även datumet längst upp på sidan. Om du har några frågor med anledning av denna Policy eller hur Mardam Agentur AB hanterar dina personuppgifter vänligen kontakta oss enligt nedan.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR

Att enbart besöka våra hemsidor kräver normalt inte att du lämnar någon personlig information.

Den här webbplatsen använder sig av Google Analytics (GA) för att spåra användarinteraktion och kan samla in viss icke-personlig information som görs tillgänglig via din webbläsare vid besök på hemsidorna som t ex IP-adress, språkinställning, geografisk data, datum och tid, och cookies. De flesta cookies och liknande teknik samlar endast in avidentifierade uppgifter, som hur du kommer till vår webbplats eller din position.

Om du använder vårt kontaktformulär eller på något annat sätt kontaktar oss, som t.ex. via e-post, telefon eller sociala medier, samlar vi in personuppgifter som namn, epostadress, företagsnamn och telefonnummer. Detta gör vi för att kunna kommunicera lättare med er när ni kontaktar oss. Vi sparar uppgifter från kontaktformulär hos vår e-postleverantör samt i våra interna system en viss tid för kundtjänständamål, men den insamlade informationen används inte för marknadsföring.

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden. En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar. Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Om du är kund hos oss sparar vi dessutom alla uppgifter om ditt företag och personuppgifter till kontaktpersoner på ert företag hos vår bokföringstjänst för att kunna fakturera och bokföra säkert enligt lag.

Vi samlar aldrig in personnummer såvida kunden inte driver en enskild firma där personnummer är samma som företagets organisationsnummer.

 

VILKA VI DELAR DINA DATA MED

Wapp Media 
Vår leverantör av webbplats, marknadsföring och grafiskt material. 
https://wappmedia.se

Google Inc.
Används för hantering av analyser och marknadsföring.
https://policies.google.com/privacy

Facebook Ireland Ltd.
Används för hantering av analyser och marknadsföring.
https://www.facebook.com/about/privacy/update

Visma Spcs AB
Används för hantering av bokföring, offerter och fakturering.
https://www.visma.se/integritetspolicy/

Myndigheter
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t.ex Polisen.

 

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER ERA UPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte att behandla uppgifterna. Vi kan komma att spara personuppgifter längre för att efterfölja en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

 

VILKA RÄTTIGHETER DU HAR ÖVER DINA DATA

Om du har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Oavsett hur du lämnat personuppgifter till oss kan du begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

 

HUR VI SKYDDAR DIN INFORMATION

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

 

VILKA PROCEDURER VI HAR FÖR DATALÄCKOR

Vi kommer att rapportera eventuella olagliga överträdelser på denna webbplats eller i våra tredjepartsdatahanterare till alla relevanta personer och myndigheter inom 72 timmar efter att överträdelsen blivit känd för oss om det framgår att lagrade identifierbara personuppgifter har stulits.

 

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Denna sekretesspolicy kan ändras i linje med lagstiftning eller branschens utveckling. Vi kommer inte uttryckligen att informera våra kunder eller webbplatsanvändare om dessa ändringar. Istället rekommenderar vi att du kollar denna sida ibland för eventuella policyändringar.

 

KONTAKTINFORMATION TILL ANSVARIG AV DATA

Mardam Agentur AB
Org.nr. 556058-6090
Åvägen 7A, 268 75 Helsingborg
Telefon 0418-504 41
info@mardamagentur.se

Dataskyddsombud
Martin Jutaren
Telefon 0418-504 41
martin@mardamagentur.se