MIA-Storm PRO Blå Block

Ytterligare information

Färg

Blå

Nettovikt kg

2

RSK-nr. 5135648
Dagvattenkassett för fördröjningsmagasin, infiltrationsanläggning
Körbar med tillräcklig överbyggnad
Fullt inspektions/spolbart magasin

Skriv ut
Monteringsanvisning
RSK databas