MIA-Storm PRO Tube

Ytterligare information

Färg

Svart

Nettovikt kg

5

RSK-nr. 5135647
Dagvattenkassett för fördröjningsmagasin, infiltrationsanläggning
Körbar med tillräcklig överbyggnad
Fullt inspektions/spolbart magasin

Skriv ut
RSK databas