MIA-Storm PRO Black Block

Ytterligare information

Färg

Svart

Nettovikt kg

2

RSK-nr. 5135641
Dagvattenkassett för fördröjningsmagasin, infiltrationsanläggning
Körbar med tillräcklig överbyggnad
Fullt inspektions/spolbart magasin

Skriv ut
Monteringsanvisning
RSK databas