MIA-Storm PRO Anslutning

Ytterligare information

Färg

Svart

Nettovikt kg

5

RSK-nr. 5135646
Dagvattenkassett för fördröjningsmagasin, infiltrationsanläggning
Körbar med tillräcklig överbyggnad
Fullt inspektions/spolbart magasin

Skriv ut
RSK databas