MIA Rainbox 3S

Ytterligare information

Dimension

1,2×0,6×0,42

Färg

Svart

Storlek

Nettovolym 291L

Tryck/Flöde/Temp

Körbar

RSK-nr. 5135686
MIA Rainbox 3S är designad och konstruerad för lokalt omhändertagande av dagvatten i trafikerade alternativt icke trafikerade ytor. Dagvattenkassetten används framförallt till fördröjning, infiltration eller uppsamling av dagvatten. Den typiska installationsytan för MIA Rainbox är grönytor, lekplatser, parkeringar och uppställningsplatser. Rainbox 3S är konstruerad på ett sådant sätt att kassetthälfterna kan skjutas in i varandra när de staplas. Detta betyder att denna lösning gör att produkten tar mindre plats när den förvaras på byggarbetsplatsen och vid transport. Vid tillverkning av Rainbox 3S används 100 % återvinningsbar polypropen som har utvecklats speciellt för denna produkt. Rainbox 3S har en hållbar och patenterad design som möjliggör en livslängd på 50 år eller mer. Vid montering krävs det två clips på kortsidan och två clips på långsidan av varje kassett.

Skriv ut
Produktblad
RSK databas